ارائه سرویس های سال 95 تنها بر بستر SIN

نظر به اينكه كليه خدمات ثبت احوال- استعلام تحصيلي-ماليات خودرو و ساير خدمات جديد در سال ٩٥ تنها از طريق شبکه اختصاصی پیشخوان (SIN) انجام خواهد شد، از دفاتري كه تا كنون براي دريافت اين سرويس اقدام ننموده اند تقاضا مي گردد حداكثر تا مورخ ٩٥/٠١/٣١ نسبت به تامين سرويس فوق اقدام نمايند.بديهي است بعد از تاريخ ذكر شده تمام دسترسي هاي اينترنتي به سرويسهاي مذکور مسدود ميگردد. 
 
منبع خبر : پیام درج شده در شبکه درگاه پیشخوان خدمات
منبع : -عطارد |SIN
برچسب ها : خدمات